ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

توضیحات
حداقل کارشناسی رشته¬های مدیریت / اقتصاد / حسابداری و زبان انگلیسی
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به قوانین تجارت، بیمه، امور مربوط به حمل و نقل
حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه بازرگانی خارجی
تلفن
56233200-9
موبایل
09351673545
ایمیل
hrs@venusglass.net
تخصص
کارشناس ارشد بازرگانی خارجی