ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

تجهیزات الکتریکی ‏ >

صنایع روشنایی گلشید

صــنایع روشــنایی گلشــید فعالیت خودرا بیش از یک دهـه جهت ســاخـت انواع چراغـهـای روشـنایی آغـــاز نــمـوده و نـــوآوری و کـیــفـیت برتــر را سـر لوحـه کـار خـود قـرار داده اسـت . در حال حاضر تولید چــــراغهای فلــورسنت و چراغهای توکــار سـلیـــندری (کامپکت) در انـدازه ، طرحها و قـطرهـای مخـتلــف از عــمــده تولیـدات ایـن واحـد صنـعتی محـسـوب مـیشود .

صنایع روشـنایی گلشید ازسیسـتم پیش رنگ چربیگیری و فـسفاته ،بـصورت اسپری استفاده نموده و هـمچنــین با بـهره گــیری از خــط رنــگ پـولادی الکــترواسـتاتـیک جهــت پوشـش رنـگ مـناسـب به روی کـلیه قطـعـات چراغها اسـتـفاده میـنمـایـد و با شرکـت درعرصـه نمـایشـگاهـهای تخصصـی و صـادراتی توانـسته اسـت لوح تـقدیر و نوآوری را از وزارت بازرگـانی و شرکت نمایـشـگاهـهای بیــن الـمـلـلی ایران کـسـب نـمـاید.صنایـع گـلـشـیـد برای اولیــن بار درایـران تـوانـسـتـه اسـت رفلکـتور آلـــومیـنیم داخــل طرح دار که برای لـوکـس نـور بـیـشـتر چراغـهـای سیلندری استفاده میشود را تولید نماید .

متخصصین و کــارشناسان مجرب گلشید با انگیزه ای قوی و هدفمند در عرصه صنعت روشنایی فعالانه در بهبود و ارتـقاء کیـفـیت و نو آوری گـام برداشته و با پیشنهادات خود به کلیه پروژه ها جهت بهینه سازی مصرف انرژی توانسته سهم کوچکی درکاهش مـصرف برق ، ایـن سرمـایه ملی گام بردارد .کلیه محـصـولات تولـیدی ، از تسـتهای کنــترل کیفی گذشــته و با بسـته بنـدی مـناسـب به دســت مـصرف کنـنـدگان و تـوزیـع کنندگـان محـترم میرسد.

صنایع روشنایی گلشید افتخار همکاری با انواع پروژه های مسکونی ، اداری و تجاری بصورت مسـتقیم و یا غیر مستقیـم را داشته و بر آن بوده تا آنچنان باشد که شایسته ایرانیان است.

مـدیریت صـنایع گـلشـید با بـیـش از 25 سـال تـجـربـه در صـنـعـت تـولــید ، افـتـخـار دارد مـحـصـولات خـود را با کیفیتی مناسب دراخـتیار هــمــوطـنان قــرار دهـد ، از پیـشـنهادات سازنده استقبال نمـوده و در پایان از حسن انتـخاب مصرف کنندگان محترم کــمال امتـنان را دارد.

خدمات و پشتیبانی:

کلیه محصولات شامل یکسال گارانتی و در صورت لزوم جهت نصب نیز هماهنگیهای لازم بعمل خواهد آمد.

سفارش ساخت :

ضمنابه اطلاع میرساند ، در صورت سـفارش موارد خاص ، صـنایع گلـشـید آمادگـی خود را جهـت طـراحـی ، سـاخـت و نصـب چراغـهای مورد سفارش را اعلام میدارد.

اطلاعات تماس

  • نام :صنایع روشنایی گلشید
  • زمینه فعالیت:
  • نام مدیرعامل : جلال یوسفی منزه
  • نام تجاری :صنایع روشنایی گلشید
  • شعار تبلیغاتی :
  • سال تاسیس :
  • تلفن تماس :44412781-44412710-021
  • آدرس سایت :
  • ایمیل :gmail
  • آدرس : تهران بلوار اشرفی اصفهانی بالاتراز فلکه پونک نبش بلوار امام حسن پلاک 329 طبقه چهارم واحد 8

تماس با ما