ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

تا حد امکان این نرم افزارهای را به گونه ای طراحی نماید، تا با صرف کمترین زمان وهزینه بتوان بیشترین نتیجه را گرفت و با طراحی منوهای خاص برای شرکت های ساختمانی و پیمانکاری بتوان گزارش های تخصصی تر را ارائه نماید تا مدیران این شرکتها با استفاده از این گزارش ها مدیریت بیشتری بر سرمایه گذاری های خود داشته باشند.

امکانات تخصصی نرم افزار حسابداری پیمانکاری و عمرانی:

 • امکان تعریف نامحدود پروژه
 • امکان ثبت قرارداد های فروش واحد های پروژه
 • امکان ثبت کارکرد کارگر برای دو پروژه به طور همزمان
 • امکان تعریف حساب های بانکی و دسته چکها
 • امکان تعریف تنخواه گردانها و ثبت هزینه های انجام شده توسط آنها به تفکیک پروژه ها
 • امکان ثبت انواع دریافت و پرداخت اعم از صندوق ، چکها ، بانک ، تنخواه گردان و....
 • امکان انتقال چک ها دریافتی به اشخاص دیگر
 • امکان ابطال چک و بازیابی چک ها
 • امکان انتقال بین حساب های بانکی ، تنخواه گردان ها ، صندوق و ....
 • امکان پرداخت و دریافت علی الحساب
 • امکان ثبت هزینه ها به تفکیک هزینه های پروژه در دست اجرا ، هزینه های اداری عمومی ، هزینه های فروش و....
 • امکان تعریف اشخاص به تفکیک گروه های فروشنده ، خریداران ، پیمانکاران ، پرسنل ، شرکا
 • صدور اتوماتیک سند حسابداری در تمامی منوها
 • وجود سر فصل های حسابداری شرکت های ساختمانی از پیش تعیین شده و امکان تعریف سرفصل های حسابداری جدید
 • وجود دفاتر روزنامه ، کل ، معین و تفضلی
 • امکان تعریف کاربر برای ورود به سیستم
 • امکان تعریف امکانات کاربر
 • امکان گزارش گیری از کار کاربر
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات به صورت دستی و اتوماتیک

 

آگهی‌های گروه نرم‌افزار