ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

آجر فرآورده ايست مصنوعي كه از پختن خشت خشك شده بدست مي آيد.خشت از قالب گرفتن گل توليد مي شود. گل مخلوط ورزيده آب و خاك است. خاك مناسب جهت توليد آجر، خاك رس و مواد رسي ميباشد.خاكي كه مقدار زيادي اكسيد آلومينيوم و سيليكات كلسيم داشته باشد براي آجرسازي بسيار مناسب است.ضمناً مواد خارجي و زائد نظير سنگ ريزه، بخصوص سنگ ريزه هاي آهكي و ريشه گياهان نبايستي در گلي كه براي توليد خشت بكار ميرود وجود داشته باشد.ويژگيهاي خاك مناسب جهت توليد آجر رسي در استاندارد 1162 آمده است.  

آجرها گروهی از مصالح می باشند که به صورت صنعتی تولید و جایگزین سنگ شده اند و در حقیقت سنگی ساخته دست بشر می باشند، سنگی دگرگون براساس نوع مواد اولیه، روند تولید و محل مصرف به انواع متنوعی تقسیم می شوند. آجرهای رسی که اولین و فراوان ترین آنها می باشند قدمت چندهزار ساله دارند. با پیشرفت تکنولوژی و علم شیمی انواع بی شماری از آجرها با کیفیت های مختلف، ابعاد و شکل ظاهری متنوع راهی بازار مصرف شده اند. سرفصل های ارائه شده در این فایل در زیر امده است:

موادتشکیل دهنده ی آجر،مشخصات فنی آجر های رسی

رنگ قرمز آجر،شکل آجر، خواص فیزیکی

خواص شیمیایی

آجرجوش،نمک های وجود درآجر،شوره در آجر

آجر عنصر سازنده

مقاومت دیوار آجری

استفاده از آجر برای مصارف غیر سازه ای ونماسازی

تقسیمات آجر،آجرسفالی

آجرقزاقی،قدیمی،لعاب دار

آجرنسوز

آجر های ماسه آهکی

آجر سیمانی

انواع آجر های نسوز

آگهی‌های گروه آجر و سفال