ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

معماری به عنوان اجتماعی ترین هنر بشری با فضای اطراف انسان مرتبط است.حضور فضا ،بنا وشهر از گذشته تا امروز ودر اینده لحظه ای از زندگی روزمره ادمیان غایب نبوده ونخواهد بود.شهرها پر از ساختمان هایی هستند که با استفاده از هنر و مهارت های علمی و ریاضی طراحی شده اند .این مهارت ها در ترکیب با هم عناصر زیبایی شناسی نامیده میشوند .اصول زیبایی شناسی  برگرفته از هنر،علم وریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار میگیرند ،مثل کاربرد خط،شکل ،قضا،نور ورنگ برای ایجاد یک الگو ،توازن ،ریتم،کنتراست ووحدت.این عناصر در کنار هم به معماران اجازه می دهند تا ساختمان های زیبا ومفید خلق کنند.به بیان بهتر،اصول زیبایی شناسی به اضافه جنبه های ساختاری به ساختن یک ساختمان موفق کمک می کند

آگهی‌های گروه معماری