ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

ساختمان های پیش ساخته، همانطور که از اسم آن استنباط می گردد اگر قطعاتی از ساختمان را قبلا ساخته باشند ودر محل ساختمان مصرف نمایند به این نوع ساختمان ساختمان های پیش ساخته می گویند .

به طور کلی به ساختمانی پیش ساخته گفته می شود : که قطعات حجیم وبزرگی از آن قبلا ساخته شده و درمحل نصب گردد مانند دیوار ها وسقف ها وغیره حتی طرحی در مرحله آزمایش می باشدکه بتوان کی حجم از یک واحد مسکونی را قبلا ساخته ودر محل نصب نمایندمانند یک اطاق ویا یک حمام و....

انواع ساختمان های پیش ساخته

ساختمان های پیش ساخته به دو دسته کلی تقسیم می شود:

1- ساختمان های پیش ساخته چوبی

2- ساختمان های پیش ساخته بتنی

آگهی‌های گروه سازه‌های پیش‌ساخته